Overtagelsesdato er den dag, hvor lejer officielt overtager lejemålet og typisk begynder at betale husleje fra. Overtagelsesdato kan være sammenfaldende med eller tidligere end indflytningsdato.