En præceptiv regel er en tvingende regel. Sagt på en anden måde kan loven ikke tilsidesættes i en aftale mellem parterne. Dette gælder fx forbrugerbeskyttelseslove. Modsætningen til en præceptiv lov er en deklaratorisk lov.

Synonyms:
ufravigelig