Det fremgår af Lejeloven § 4, at “udlejer og lejer eller udlejer og beboerrepræsentation kan give hinanden mulighed udveksling af digitale dokumenter, som gøres læselige ved frembringelse af skrifttegn og lagres på et varigt medie”.

Det kan heraf udledes at noget er skriftligt, når det fra afsenderens side er “læseligt ved skrifttegn” og “lagret på et varigt medie”, d.v.s. af afsender trykt og afsendt på papir.

jf. også dommen fra Østre Landsret af 1. december 2011 (T:BB2012.179).

 

Synonyms:
digital kommunikation, digitale dokumenter, skriftlighed, skrifttegn