Lejelovens § 19 stk. 2 indfører begrebet “vedligeholdelse” med henblik på udtrykkeligt at klargøre forskellen mellem begreberne indvendig– og udvendig vedligeholdelse (anden vedligeholdelse).

“Vedligeholdelse er arbejder:

  • der medvirker til at opretholde den kvalitet af det lejede, som udlejer efter lejeaftalen er forpligtet til
  • der medfører, at sporene efter slid og ælde samt opståede skader udbedres og at ejendommen og dens installationer holdes i god og brugbar stand” (kilde Grundejernes Investeringsfond – Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligereguleringslovens § 18 og 18 b)

Begrebet dækker således over både “indvendig vedligeholdelse” og “udvendig vedligeholdelse“.

Synonyms:
vedligeholdelse