Fremsendelsesmåder – overblik

Indhold

Anbefalet fremgangsmåde ved fremsendelse pr. brev

Fremsendelse pr. brev

Af bevismæssige grunde er det ikke tilstrækkeligt at sende indflytningsrapporten hverken som almindeligt brev eller med indleveringsattest, da dette ikke garanterer modtagelse deraf. Indflytningsrapporten skal enten sendes som brev med afleveringsattest eller som almindeligt OG anbefalet brev. 

 

Fremsendelse pr. brev

Af bevismæssige grunde er det ikke tilstrækkeligt at sende indflytningsrapporten hverken som almindeligt brev eller med indleveringsattest, da dette ikke garanterer modtagelse deraf. Indflytningsrapporten skal enten sendes som brev med afleveringsattest eller som almindeligt OG anbefalet brev. 

 

Anbefalet fremgangsmåde ved digital fremsendelse

Digital signatur

 

Det er via esignatur.dk muligt at fremsende digitalt til en eller flere modtagere, der så kan så underskrive via nemid. Modtageren er ikke forpligtet til at underskrive med nemid, men fordelen ved at anvende esignatur.dk er følgende:

  1. billigere end afleveringsattest,
  2. man kan sikre at indflytningsrapporten sendes til flere lejere,
  3. man får transaktionsspor der beviser
    • hvad man har sendt,
    • hvem man har sendt til og
    • hvornår man har sendt.

 

IKKE anbefalet fremgangsmåde ved digital fremsendelse

Ikke anbefalet fremgangsmåde

Fremsendelse digitalt - pr. email

Sendes indflytningsrapporten pr. email skal afsender sikre sig, at der kvittering for aflevering og læsning af email. Selv om eksempelvis Outlook understøtter anmodning om sådanne kvitteringer så er der ingen garanti for at de afgives - enten fordi lejerens email ikke understøtter denne funktionalitet, fordi lejeren har slået denne funktionalitet fra eller fordi lejeren ikke ønsker at kvittere. Fremsendelse pr. email kan derfor ikke anbefales som den eneste fremsendelsesmåde.

Fremsendelse digital - til e-boks

Det er via Post Danmark muligt at sende til modtagerens e-boks [mere herom].

 

Indsend Kommentar