Indflytningssyn – lejelovens § 9, stk. 2-4

Lejelovens § 9, stk 2-4:

Lejeloven § 9, stk. 2.

Udlejeren, der udlejer mere end en beboelseslejlighed, skal synes beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde en indflytningsrapport. Den indflyttende lejer skal indkaldes til syn.

Lejeloven § 9, stk. 3.

Indflytningsrapporten, jf. stk 2, skal udleveres til lejeren ved synet, eller sendes til lejeren senest 2 uger efter synes, hvis denne ikke er til stede ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Lejeloven § 9, stk. 4.

Ved overtrædelse af stk. 2 og 3 bortfalder udlejers krav på istandsættelse efter § 98, stk. 1, med mindre kravet skyldes skader, som lejeren er ansvarlig for.

 

Indsend Kommentar