L 97 spørgsmål 104

Spørgsmål nr. 104:
I svaret på spørgsmål 54 til L 97 er det oplyst, at en lejer godt kan komme til at aflevere et lejemål i bedre stand end ved lejemålets indgåelse. Samtidig oplyses det, at udlejer ikke vil kunne kræve fuld dækning fra en fraflyttende lejer, som skal aflevere lejemålet normalt istandsat. Kan ministeren bekræfte, at dette medfører, at udlejer kommer til at skulle afholde flere omkostninger til indvendig vedligeholdelse?

Svar:
Udviklingen i udlejernes udgifter til indvendig vedligeholdelse som følge af forslaget vil afhænge af en række forhold, herunder fx lejerens boperiode, de aftalte vilkår samt, hvorvidt lejeren selv foretager istandsættelse. Hertil kommer, at forslaget kan medføre en reduktion af udlejers hidtidige tab på høje fraflytningsregninger.

Jeg forventer ikke, at udlejers udgifter til indvendig vedligeholdelse vil stige som følge af forslaget.

Som det fremgår af lovforslaget forventes det samlede udspil at medføre lavere omkostninger for udlejerne på længere sigt.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar