L 97 spørgsmål 105

Spørgsmål nr. 105:
I forlængelse af spørgsmål 104 til L 97 bedes ministeren forklare, hvordan de omkostninger udlejer pålægges ved delvist at skulle betale for istandsættelse af et lejemål, som han ikke kan få dækket hos lejeren, er indregnet i vurderingen af, hvor mange penge forslaget kommer til at koste erhvervslivet?

Svar:
Jeg kan henvise til mit svar på udvalgets spørgsmål 104 til L 97.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar