L 97 spørgsmål 107

Spørgsmål nr. 107:
For at opfylde de nye regler om obligatoriske ind- og fraflytningssyn skal udlejer kunne dokumentere, at lejer er indkaldt til både og ind- og fraflytningssyn. Dette gøres i praksis, ved at brevene sendes med anbefalet post, da dette er den eneste fuldt ud anerkendte metode til at dokumentere, at et brev er kommet frem. Ministeren bedes oplyse, hvorledes de 35.000- 40.000 anbefalede breve til en stykpris på 86 kr. og en samlet pris på mere end 3 mio. kr. alene i porto indgår i beregningen af de omkostninger, som lovforslaget forudsætter for erhvervslivet, idet der henvises til blandt andet svaret på spørgsmål 74 til L 97.

Svar:
I opgørelsen af de administrative byrder for erhvervet via AMVAB-metoden har Revisionsfirmaet EY indregnet omkostningerne til anbefalede breve på 2,7 mio. kr. til indkaldelse af ind- og fraflytningssyn baseret på Post Danmarks takst. pr. 1. januar 2014 på 76 kr. pr. brev.

Det skal bemærkes, at lovforslaget ikke stiller krav om at indkaldelsen til ind- og fraflytningssyn skal ske via anbefalet post.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar