L 97 spørgsmål 84

Spørgsmål nr. 84:
Kan ministeren bekræfte, at private udlejere, der ikke har professionel bistand til administrationen af deres ejendom, med den nye lejelovs § 98 afskæres fra at holde ferie i mere end én uge ad gangen eller betale for professionel bistand, da man ellers risikerer at miste et fraflytningskrav, såfremt en lejer vælger at flytte uden forudgående varsel?

Svar:
De foreslåede regler giver gode muligheder for at tilrettelægge en procedure ved fraflytning, så reglerne overholdes – også uden hjælp fra en professionel administrator. Udlejeren har ligesom lejeren mulighed for, at lade sig repræsentere ved en stedfortræder i forbindelse med ferier eller lign

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar