L 97 spørgsmål 85

Spørgsmål nr. 85:
Ministeren bedes bekræfte, at begrænsningen af aftalefriheden mellem lejere og udlejer om vedligeholdelsesfordelingen, som indføres i den nye lejelovs § 24, stk. 2, ikke kommer til at gælde for eksisterende lejeaftaler, hvor en anden vedligeholdelsesfordeling i dag er gyldigt aftalt.

Svar:
Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det foreslåede stk. 2 i lejelovens § 24, får virkning for lejeaftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar