L 97 spørgsmål 87

Spørgsmål nr. 87:
Det er tidligere meldt ud, at hjemmesiden www.huslejenaevn.dk skal sikre ensartethed m.v. i samme slags huslejenævnssager over hele landet. Dette må anses for særligt vigtigt nu, hvor der indføres strafgebyrer for udlejerne ved tabte sager. Ministeren bedes i den forbindelse oplyse, om eller hvornår man forventer, at hjemmesiden er opdateret med afgørelser fra alle huslejenævn, der skal indberette afgørelser?

Svar:
Huslejenævnene indberetter på frivillig basis principielle afgørelser via hjemmesiden huslejenaevn.dk. Ministeriet offentliggør afgørelserne efterhånden som de indberettes, så siden holdes opdateret.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar