L 97 spørgsmål 89

Spørgsmål nr. 89:
Kan ministeren garantere, at der vil foreligge en ny autoriseret typeformular til indgåelse af boliglejekontrakter i henhold til lejelovens § 5, inden lovforslaget skal træde i kraft, således at lejere og udlejere kan indgå gyldige skriftlige lejekontrakter fra og med lovens ikrafttræden?

Svar:
Jeg kan henvise til mit svar på spørgsmål 6.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar