L 97 spørgsmål 92

Spørgsmål nr. 92:
Hvis det er korrekt, at aftalefriheden om vedligeholdelsespligten afskæres for de i spørgsmål 1 nævnte lejemål, oplyser Ejendomsforeningen Danmark, at dette i vidt omfang i praksis vil afskære udlejere af fritliggende lejemål i landdistrikterne i Danmark fra at leje lejemålene ud. Ministeren bedes forklare, hvordan en reduktion i udlejningen af boliger i landdistrikterne hænger sammen med ministerens strategi for vækst og løft af netop landdistrikterne?

Svar:
Jeg har i min besvarelse lagt til grund, at der rettelig refereres til spørgsmål 91 og ikke spørgsmål 1.

Jeg er ikke enig i den konklusion, Ejendomsforeningen Danmark drager, allerede af den grund, at langt hovedparten af de udlejede, fritliggende parcelhuse udlejes enkeltvist af den pågældende ejer. I de meget begrænsede tilfælde, hvor fritliggende parcelhuse undtagelsesvist i henhold til boligreguleringslovens § 4 a tilsammen med andre parcelhuse i regulerede kommuner udgør en stor ejendom - det vil sige tilsammen 7 eller flere parcelhuse - er jeg sikker på, at udlejeren vil håndtere den udvendige vedligeholdelse til fuld tilfredshed for lejeren fx ved at sikre et nært samarbejde med lejeren, så der løbende opretholdes en dialog om vedligeholdelsesforholdene i forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen for ejendommen.

Jeg er på denne baggrund overbevist om, at lovforslaget ikke vil påvirke udlejningen af fritliggende parcelhuse i landdistrikterne i negativ retning.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar