L 97 spørgsmål 93

Spørgsmål nr. 93:
Ministeren bedes oplyse, hvor meget ministeren forventer huslejen vil stige som konsekvens af, at muligheden for trappelejeaftaler afskaffes?

Svar:
Forslaget om at afskaffe trappeleje og erstatte den med en regulering efter nettoprisindeks forventes ikke at have nævneværdige huslejemæssige konsekvenser, jf. pkt. 4.1. i lovforslaget.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar