L 97 spørgsmål 94

Spørgsmål nr. 94:
Ministeren bedes vurdere, om der reelt vil være et marked for udlejning af boliger i landdistriktsområderne, såfremt mulighederne for trappelejeaftalerne afskaffes og de administrative omkostninger ligeledes forhøjes?

Svar:
Afskaffelsen af muligheden for trappeleje og indførelsen af muligheden for at nettoprisregulere lejen en gang årligt forventes at forenkle lovgivningen og at reducere de administrative omkostninger. Der vil derved ikke ske en forhøjelse af de administrative omkostninger.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar