L 97 spørgsmål 95

Spørgsmål nr. 95:
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. februar 2015 fra IT-Branchen, jf. L 97 - bilag 11.

Svar:
Jeg kan henvise til mit svar på spm. 32 ad L 97

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar