L 97 spørgsmål 96

Spørgsmål nr. 96:
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. februar 2015 fra FeriehusudlejernesBrancheforening, jf. L 97 - bilag 12.

Svar:
Fritidshusejernes Brancheforening tilslutter sig forslaget om at undtage udlejning af sommerhuse fra lejelovgivningen. Foreningen finder dog, at der på et enkelt punkt er brug for den beskyttelse af lejeren, som lejelovens regler giver. Det vedrører de situationer, hvor et sommerhus overdrages evt. ved tvangssalg på et tidspunkt forud for en aftalt lejeperiode. Såfremt udlejeren (sælgeren) ikke har oplyst erhververen om udlejningen, er lejerens ret til lejeforholdet ikke beskyttet, og den godtroende erhverver har derfor ikke pligt til at respektere lejeaftalen. Foreningen foreslår derfor, at lejelovens § 7 opretholdes for udlejning af sommerhuse, idet bestemmelsen yder lejeren beskyttelse i den omtalte situation.

Jeg har forståelse for, at der kan være et problem her, og jeg har derfor bedt mine embedsmænd gå i dialog med foreningen med henblik på at få belyst problemet nærmere og foretage en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at løse problemet på den foreslåede måde.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar