L 97 spørgsmål 99

Spørgsmål nr. 97:
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 16. februar 2014 fra Unik System Design A/S, jf. L 97 -bilag 15

Svar:
Jeg er enig med Unik System Design A/S i, at digitalt syn kan være med til at reducere omkostningerne i forbindelse med fraflytning. Derfor har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter givet støtte fra den almene forsøgspulje til at etablere hjemmesiden www.digitalfraflytning.org for at udbrede brugen af de digitale fraflytninger på det almene område, hvor der i dag er krav om obligatoriske ind- og fraflytningssyn.

Hjemmesiden er bl.a. lavet i samarbejde med Lejerbo, hvor fraflytningssyn gennemføres ved hjælp af en håndholdt computer. Lejeren og viceværten gennemgår i fællesskab lejligheden og indtaster fejl og mangler direkte i computeren. Dermed kan lejeren allerede ved flyttesynet få et overblik over, hvad der skal repareres og istandsættes ved fraflytningen, og hvad det koster. Lejeren modtager på flyttesynet en udskrift af fraflytningsrapporten, der med det samme kan udskrives på en mobil printer. Sådanne printere findes i dag i en størrelse, der gør dem nemme at håndtere i praksis.

For så vidt angår hensynene bag kravet om, at lejeren skal have udleveret en kopi af fraflytningsrapport på synet, kan jeg henvise til mit svar på udvalgets spørgsmål 3, jf. pkt. 2 i det til spørgsmål 3 vedlagte notat.

Med hensyn til det videre arbejde med anvendelsen af digital kommunikation i forhold til lejelovgivningen kan jeg henvise til mit svar på udvalgets spørgsmål 32.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar