L 97 spørgsmål og svar – fraflytningssyn

Fristen for afholdelse af fraflytningssyn

 

Hvad skal udlejer gøre,  hvis lejer ikke vil oplyse sin adresse ved fraflytning

Spørgsmål 1: … Private lejere skal efter de gældende regler senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser, herunder krav om istandsættelse, kan sendes til. Reglen er ikke sanktioneret.

Spørsgmål 1: … Udlejeren kan dog ikke forholde sig passivt og undlade at fremsende sit krav i den situation. Udlejeren må forsøge at finde frem til lejerens adresse. De samme betragtninger vil være gældende i forhold til udlejerens indkaldelse af lejeren til syn, og udlejerens fremsendelse af fraflytningsrapport.

Kan lejer påberåbe sig for sen reklamation fra udlejerens side, hvis lejer ikke har oplyst sin adresse ved fraflytning

Spørgsmål 1: … Selvom det ikke fremgår af loven, kan lejeren ikke påberåbe sig for sen reklamation fra udlejerens side, og at udlejers krav om istandsættelse bortfalder, hvis årsagen hertil er, at lejeren ikke har givet besked om sin ny adresse. Udlejeren kan dog ikke forholde sig passivt og undlade at fremsende sit krav i den situation. Udlejeren må forsøge at finde frem til lejerens adresse. De samme betragtninger vil være gældende i forhold til udlejerens indkaldelse af lejeren til syn, og udlejerens fremsendelse af fraflytningsrapport.

Sammenligning med det almene område

Spørgsmål 1: … lovforslagets regler om afholdelse af fraflytningssyn og udlevering af flyttesynsrapport til lejeren svarer til reglerne på det almene område …

 

fraflytningsrapportens indhold

Spørgsmål 3, delspørgsmål 14:  Det fremgår endvidere, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre autoriserede blanketter for ind- og fraflytningsrapport med den virkning, at den nuværende metodefrihed begrænses, og at eksisterende velafprøvede skemaer, herunder skemaer udarbejdet af Ejendomsforeningen Danmark, ikke længere kan anvendes.

Spørgsmål 6, delspørgsmål 11: Det fremgår tillige af høringsnotat, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre autoriserede blanketter for ind- og fraflytningsrapport med den virkning, at den nuværende metodefrihed begrænses, og at eksisterende velafprøvede skemaer ikke længere kan anvendes.

 

tilstrækkelig til fremsættelse af behov?

spørgsmål 35: Syn og synsrapporterne fastlægger lejemålets stand, og giver parterne mulighed for at afstemme forventningerne til istandsættelsen ved fraflytning. Efter min opfattelse er det vigtigt, at denne forventnings afstemning så vidt muligt sker på synet. Der ligger heri, at lejeren skal have mulighed for at se resultatet af synet (synsrapporten) ved synet.

Indsend Kommentar