L 97 spørgsmål og svar – huslejen

betaling af beløb udover huslejen

spørgsmål 6, delspørgsmål 10: Det fremgår ikke nærmere med hvilken begrundelse, Danske Udlejere finder, at der er behov for at kunne opkræve dele af lejen som tillæg til lejen. Der henvises til betaling for varme, som efter loven sker som tillæg til lejen. Dette er imidlertid begrundet i, at betaling for varmealene kan ske efter fordelingsmålere. Det tilsvarende gælder for vand, hvor betaling skal ske ved siden af huslejen, hvis der afregnes efter vandmålere.

Indsend Kommentar