L 97 spørgsmål og svar – lejekontrakten

typeformular

spørgsmål 44: Ministeriet vil i forlængelse af lovens vedtagelse igangsætte arbejdet med en ny autoriseret typeformular og vil i den forbindelse tage stilling til hvilke ændringer, der er nødvendige. Den nye typeformular forventes at foreligge, når loven træder i kraft.

Indsend Kommentar