L 97 spørgsmål og svar – trappeleje

Eksisterende aftaler om trappeleje

Spørgsmål 3, delspørgsmål 11: Dette indebærer, at allerede indgåede gyldige aftaler om trappelejeregulering fortsætter uændret også efter lovens ikrafttræden.

Indsend Kommentar