L 97 spørgsmål og svar – urimeligt høje istandsættelsesregninger

spørgsmål 6, delspørgsmål 5: Jeg betragter istandsættelsesregninger som følge af unødvendig istandsættelsesarbejder, eksempelvis i form af nyistandsættelse efter meget korte lejeperioder, som urimelige økonomiske udgifter for lejeren. Herudover er det ikke muligt på forhånd at sige, hvad der i kroner/øre er forholdsvis høje istandsættelsesregninger, da det altid vil afhænge af en konkret vurdering. Har lejeren misligholdt lejemålet kan en regning på mere end 100.000 kr. ved fraflytning være rimelig. På den anden side kan en regning på under 20.000 kr. være urimelig høj, hvis lejeren afleverer lejemålet i velvedligeholdt stand.

 

Indsend Kommentar