Lejeloven § 64 a

Lov nr. 529 af 27-03-2022

Gælder fra 02-10-2021*

Lovtekst

§ 64 a. Indenrigs- og boligministeren kan som led i håndteringen af covid-19 fastsætte regler om, at fristen i § 64, stk. 6, forlænges.

Lovtekst med ændring

§ 64 a. Indenrigs- og boligministeren kan som led i håndteringen af covid-19 fastsætte regler om, at fristen i § 64, stk. 6, forlænges.

Bekendtgørelse

§ 1

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 359 af 4. april 2020 og senest ved § 4 i lov nr. 2079 af 21. december 2020, foretages følgende ændringer:

2. Efter § 64 indsættes:

»§ 64 a. Indenrigs- og boligministeren kan som led i håndteringen af covid-19 fastsætte regler om, at fristen i § 64, stk. 6, forlænges.«

Ikrafttrædelse

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 10. februar 2021.

Stk. 3. §§ 43 a og 64 a i lov om leje som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, § 56 a i lov om leje af almene boliger som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1, og § 49 a i erhvervslejeloven som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, ophæves den 1. marts 2022.

Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods embed error: Pod not found

Dokumenter

Pods embed error: Pod not found

Artikler

Pods embed error: Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]

Søgeord