Lov nr. 1064 af 20. december 1995 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Indsend Kommentar