Lov nr. 606 af 24. juni 2005 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Lov nr. 606 af 24. juni 2005 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. (Lovændringen vedrører § 30. Lovændringen angår ændringer som følge af lov om detailsalg fra butikker m.v.)

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005, jf. dog stk.2.

Stk.2-3. (Udeladt).

Indsend Kommentar