Lov nr. 610 af 21. december 1983 indeholder nedenstående ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Indsend Kommentar