Lov om byfornyelse og boligforbedring § 1

1982-06-09 LOV 300

Gælder fra *

Lovtekst

§ 1. Det påhviler kommunalbestyrelserne efter bestemmelserne i denne lov at medvirke til,

1) at der gennemføres fornyelse af utidssvarende byområder,
2) at der udføres forbedringer i utidssvarende beboelsesejendomme,
3) at sundheds- og brandfarlige forhold i bygninger fjernes, samt
4) at ejere og lejere inddrages i planlægningen og i gennemførelsen.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 1. Det påhviler kommunalbestyrelserne efter bestemmelserne i denne lov at medvirke til,

1) at der gennemføres fornyelse af utidssvarende byområder,
2) at der udføres forbedringer i utidssvarende beboelsesejendomme,
3) at sundheds- og brandfarlige forhold i bygninger fjernes, samt
4) at ejere og lejere inddrages i planlægningen og i gennemførelsen.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pod not found

Dokumenter

Pod not found

Artikler

Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]

Søgeord