Det foreslås, at lejelovens § 82, litra d, om udlejers adgang til at opsige lejeforhold om garager, stalde og lign. ophæves, idet den er afløst af erhvervslejelovens § 61, stk. 1, nr. 2.

Advarsel