Forslaget er en konsekvens af forslaget i nr. 48 om ophævelse af lejelovens § 82, litra d, om opsigelse af garager, stalde o. lign.

Advarsel