Det foreslås, at § 119, stk. 2, om opsigelse af en lejer i en udlejet ejerlejlighed ophæves. Ophævelsen er en konsekvens af den foreslåede sammenskrivning af reglerne om opsigelse af lejere i udlejede ejerlejligheder. Indholdet af bestemmelsen er indarbejdet i den foreslåede nye affattelse af § 84, litra d, om opsigelse af lejere i udlejede ejerlejligheder.

Advarsel