Udgangspunktet for forslaget om forenkling og modernisering af lejelovgivningen har været, at forslagene samlet set og enkeltvis ikke skulle have nævneværdige huslejemæssige konsekvenser og dermed heller ikke afledte konsekvenser for de offentlige udgifter til individuel boligstøtte. Dette forhold vurderes i afsnit 4.2

Flere forskellige elementer i forslaget har konsekvenser for huslejenævnenes arbejde og omkostninger. Disse kommunalt administrative konsekvenser gennemgås i afsnit 4.3

I afsnit 4.4 sammenfattes lovforslagets samlede økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.

Advarsel