Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

Advarsel