Spørgsmål nr. 109:
Ministeren bedes i forlængelse af svaret på spørgsmål 37 til L 97 oplyse, om det skal forstås på den måde, at man nu ved lov indfører det formkrav, som Højesteret i sin afgørelse af 8. juni 2009 afviste? Dommen er refereret i UfR 2009.2338 H.

Svar:
Højesteret fastslog i 2009, at en varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse var gyldig, selv om den ikke indeholdt oplysninger om ejendommens lejeindtægter, da der efter rettens opfattelse ikke forelå det fornødne sikre grundlag for at fastslå, at dette var et gyldighedskrav. Dommen er refereret i UfR 2009, s. 2338.

Som det fremgår af mit svar på spørgsmål 37, skal der efter forslaget fremover oplyses om lejeindtægter i en varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 12     boligreguleringsloven § 13   
Huslejeregulering:   formkrav     gyldighedskrav     lejeindtægter     omkostningsbestemt     spise-op-princippet   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.