Spørgsmål nr. 11:

Man kan den 23.januar 2015 i Finans læse, at den socialdemokratiske boligordfører, Jan Johansen, mener, at investorerne ikke har ret i, at indeværende lovforslag kan have betydning for deres muligheder for at investere i boligejendomme i Danmark. Den socialdemokratiske boligordfører tilkendegiver også i forhold til pensionskassernes forventning om et fald i afkastet af deres investeringer: "Men det må de lære at leve med. Ellers må de lave deres investering et andet sted, hvis de ikke synes, det er godt nok. Så er der nok nogle andre, der vil investere i det". Er ministeren enig med den socialdemokratiske boligordførers udsagn om, at pensionskassernes investeringer i nybyggeri af boligejendomme må anses for uvæsentlige, og hvem ser ministeren i givet fald som de "andre", der vil investere i nybyggede boligejendomme i stedet for pensionskasserne?

Svar:
Regeringen anerkender pensionskassernes bidrag til boligforsyningen. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af spm.13

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.