Spørgsmål nr. 111:
Mener ministeren, at der vil kunne ske udlejning efter 1. juli 2015, hvis loven er trådt i kraft og den nye typeformular for lejeaftaler ikke ligger færdig?

Svar:
Der kan godt ske udlejning af private lejeboliger efter den 1. juli 2015, selvom der ikke foreligger en revideret typeformular ved lovens ikrafttræden.

Jeg forventer dog, at der foreligger en ny typeformular ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2015, jf. mit svar på udvalgets spørgsmål 110 til L 97.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Generelt:   autoriseret typeformular   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.