Spørgsmål nr. 12:

Ministeren bedes oplyse, om regeringen generelt har til hensigt at arbejde for at reducere pensionskassernes muligheder for at forrente deres medlemmers indskud, eller om det kun gælder for pensionskassernes investeringer i boligejendomme?

Svar:
Jeg kan oplyse, at regeringen ikke generelt har til hensigt at reducere pensionskassers muligheder for at forrente deres medlemmers indskud. Hensynet hertil må naturligvis hele tiden afvejes i forhold til en række andre hensyn, der skal varetages i de investeringsobjekter, pensionskasserne placerer pengene i, herunder for eksempel hensynet til lejerne i boligejendomme.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.