Spørgsmål nr. 15:
I forlængelse af spørgsmål 14 bedes ministeren udarbejde en liste med en klar beskrivelse af samtlige regler, der fremover kommer til at gælde for istandsættelse efter denne lov.

Svar:
Jeg kan oplyse, at følgende regler i lejeloven fremover kommer til at gælde for istandsættelse, hvis lovforslaget vedtages.

Efter det forslåede § 9, stk. 4, bortfalder udlejerens krav på istandsættelse, hvis udlejeren ikke overholder de foreslåede regler om indflytningssyn m.v., medmindre kravet skyldes skader, som lejeren er ansvarlig for.

Det gældende § 98, stk. 1, regulerer lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning.

Det foreslåede § 98, stk. 2, regulerer, hvornår udlejeren skal fremsætte krav om istandsættelse overfor lejeren.

Efter det foreslåede § 98, stk. 5, mister udlejeren krav på istandsættelse, hvis udlejeren ikke overholder de foreslåede regler om fraflytningssyn m.v.

Det foreslåede § 99 a, regulerer i hvilket omfang reglerne i § 98 kan fraviges ved aftale.

Efter det foreslåede § 106, nr. 4, træffer huslejenævnet bl.a. afgørelse om uenighed om opfyldelse af lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning og uenighed om størrelsen af istandsættelsesbeløbene.

Lejerens pligt til istandsættelse afhænger af, hvornår lejeren har pligt til at foretage vedligeholdelse efter lejelovens almindelige vedligeholdelsesbegreb, hvorefter istandsættelse som følge af slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   lejeloven § 106     lejeloven § 9     lejeloven § 98     lejeloven § 99 a   
Indflytning:   formkrav     gyldighedskrav     indflytningssyn   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.