Spørgsmål nr. 16:
Ministeren bedes bekræfte, at det nye begreb for istandsættelse "Normal istandsættelse" efter  lovforslaget ikke svarer - eller har relation til - det begreb fra den almene lejelov, der hedder  "Normalistandsættelse".

Svar:
Jeg kan henvise til mit svar på spørgsmål 14.

 

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Fraflytning:   normal istandsættelse   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.