Spørgsmål nr. 18:
Kan ministeren bekræfte, at det nye begreb i lovforslaget om "Normal istandsættelse" vil betyde, at en lejlighed vil blive istandsat på et lavere niveau, end en lejlighed, der er istandsat efter den almene lejelovs begreb "Normalistandsættelse", således at den nye lejer i et private udlejningsbyggeri herefter kan overtage et lejemål, der er ringere istandsat end en lejer, der overtager en almen bolig?

Svar:
Det beror på parternes aftale, herunder det lejedes stand ved overtagelsen, i hvilken stand det lejede skal afleveres. Udgangspunktet er alene, at det lejede skal afleveres, som det blev overtaget. Det kan derfor ikke generelt siges, at den ene ordning fører til højere eller lavere istandsættelsesniveau end den anden. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at istandsættelse af "træ og jern" ikke indgår i normalistandsættelse efter almenlejeloven.

Jeg skal understrege, at normal istandsættelse ikke er indført som et nyt begreb i lejeloven. Der er alene tale om en beskrivelse af den istandsættelse, som udlejeren kan forlange i modsætning til den særlige ordning med nyistandsættelse, der foreslås ophævet.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Lejeaftale:   udlejes nyistandsat     udlejes som beset   
Fraflytning:   normal istandsættelse     nyistandsættelse   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.