Spørgsmål nr. 19:
Kan ministeren bekræfte, at man efter den almene lejelov kan afholde en del af udgiften til istandsættelsen af en fraflyttet lejlighed over boligforeningens drift? Kan ministeren samtidig bekræfte, at man efter denne lov kun kan pålægge den fraflyttende lejer vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med en fraflytning, og således ikke som i den almene sektor kan få de andre lejere til at betale en del af istandsættelsen af en ledig lejlighed over deres huslejer?

Svar:
Jeg kan bekræfte, at en almen boligafdeling, hvis den såkaldte A-ordning er gældende i afdelingen, over en periode på højst 10 år gradvist overtager lejerens andel af normalistandsættelsesbeløbet. Udgiften dækkes af lejernes betaling af husleje jf. princippet om balanceleje.

Der er ikke efter den private lejelov mulighed for at indregne udgifter til lejernes istandsættelse i den samlede huslejebetaling. Sådanne udgifter skal opkræves fra den fraflyttende lejer i forbindelse med dennes fraflytning.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Fraflytning:   a-ordning   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.