Spørgsmål nr. 20:

Kan ministeren oplyse, hvor stor den faktiske udgift for istandsættelsen af en fraflyttet lejlighed i den almene sektor er, indregnet både den fraflyttede lejers udgift og den udgift, der betales over boligforeningens drift?

Svar:
Der foreligger ikke statistik vedrørende størrelsen af de istandsættelsesudgifter, som dækkes over huslejen i den almene sektor.

KAB har overfor ministeriet oplyst, at den faktiske udgift for istandsættelsen af en fraflyttet lejlighed i gennemsnit var 8.076 kr. pr. fraflyttersag i 2014. Det kan oplyses, at KAB administrerer omkring 46.000 boliger beliggende i Hovedstadsregionen, hvoraf omkring 5.300 boliger var fraflyttet i 2014.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Generelt:   Almen sektor   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.