Spørgsmål nr. 25:
Kunne ministeren, i forlængelse af spørgsmål 24, forestille sig, at der vil være forskel på lejerens opfattelse af, hvad der er "nødvendig" vedligeholdelse, afhængig af om lejerne flytter ind eller flytter ud?

Svar:
Jeg kan ikke afvise, at der kan være forskel på lejerens opfattelse af, hvad der er ”nødvendigvedligeholdelse, afhængig af om lejerne flytter ind eller flytter ud.

Om vedligeholdelse er nødvendig afhænger af lejelovens almindelige vedligeholdelsesbegreb, hvorefter vedligeholdelse som følge af slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter.

Link til folketingets hjemmeside

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.