Spørgsmål nr. 26:
I forlængelse af spørgsmål 25 bedes ministeren forklare, hvorledes ministeren ønsker at forringe vilkårene for den indflyttende lejer?

Svar:
Jeg forventer ikke, at forslaget forringer vilkårene for lejerne.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.