Spørgsmål nr. 29:
Ministeren bedes i forlængelse af spørgsmål 28 forklare, hvorfor man efter ministerens opfattelse ikke kan anvende de to statistikker, som administrationsvirksomheden DEAS har udarbejdet, der viser lejerens omkostninger ved fraflytning fra sammenlagt 16.000 lejemål?

Svar:
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 28.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.