Spørgsmål nr. 31:
I forlængelse af spørgsmål 30 bedes ministeren oplyse, om der om to år planlægges en uvildig evaluering af lovforslagets gennemførelse og i givet fald, hvem ministeren påtænker skal gennemføre denne uvildige vurdering?

Svar:
Jeg kan henvise til mit svar på udvalgets spørgsmål 30.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.