Spørgsmål nr. 33:
I forlængelse af spørgsmål 32 bedes ministeren oplyse, om det efter ministeren opfattelse er så alvorlig en tilsidesættelse af lejerens rettigheder, at udlejer skal fortabe sin ret til at forlange betaling fra lejeren for istandsættelse af lejemålet, hvis udlejeren efter synet går tilbage på sit kontor og sender en kopi af synsrapporten med mail til lejeren, så lejeren modtager mailen inden hun kommer hjem?

Svar:
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Indflytning:   fremsendelse indflytningsrapport     gyldighedskrav     indflytningssyn   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.