Spørgsmål nr. 34:
I forlængelse af spørgsmål 33 bedes ministeren oplyse, om det efter ministeren opfattelse vil være en overtrædelse af den nye § 9, stk. 3 og § 98, stk. 3, hvis udlejeren efter anmodning fra lejeren ikke efter synet udleverer en papirkopi af synsrapporten, men i stedet sender en kopi af synsrapporten med mail til lejeren?

Svar:
Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 3.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Indflytning:   fremsendelse indflytningsrapport     gyldighedskrav     indflytningssyn   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.