Spørgsmål nr. 37:
Kan Ministeren bekræfte, at formuleringen i boligreguleringslovens §§ 12, stk. 1, og 13, stk. 1, "driftsudgifter og -indtægter" ikke omfatter oplysning om lejeindtægter?

Svar:
Af bemærkningerne fremgår, at det er nødvendigt at kende de gældende driftsudgifter og -indtægter, da disse oplysninger er nødvendige for at kunne forstå lejeforhøjelsens beregning, idet forhøjelsen skal baseres på den samlede stigning i driftsudgifter i forhold til de samlede driftsindtægter. Det fremgår således, at der skal oplyses om lejeindtægter, som en del af ejendommens driftsudgifter.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 12     boligreguleringsloven § 13   
Generelt:   driftsindtægter     driftsudgifter     formkrav     gyldighedskrav     lejeindtægter     omkostningsbestemt     omkostningsbestemt budget     omkostningsbestemt varsling   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.